Typy proudění (malé otvory, malé úniky a netěsnosti)

  • Turbulentní proudění – průtok je méně předvídatelný vzhledem k turbulencím (např. víry). Rychlost > 10 -2 sccs
  • Laminární proudění – průtok je předvídatelný vzhledem k dobře odhadnutelnému toku. Velikostí otvoru pro možnost úniku média je velmi velká. Rychlost > 10 -2 sccs až 10 -6 sccs.
  • Přechodové proudění – jde o kombinaci turbulentního a laminárního proudění. Rychlost 10-4 až 10-6 SCCS
  • Molekulární proudění – proudění je předvídatelné, otvor je velmi malý < 10 -5 sccs

Vztah pro jednotku sccs je při předpokladu, že sccs = sccm:

1 atm.cm3/s = 60 mbar.l/s = 1 Sccm

 .

Napsat komentář