Specifikace testů

Plyny mají nižší viskozitu v porovnání s většinou tekutin, které se normálně vyskytují v testovaných součástkách. Vzduch prochází skrz trhlinu přibližně sto až čtyřistakrát jednodušeji než voda.

Nicméně je velmi důležité vzít v úvahu, že plyny pronikají trhlinami (póry), které nedovolí průnik tekutiny. Díky této vlastnosti dokážeme vyjádřit specifikace, kdy můžeme určit maximální povolenou rychlost úniku.

Hlavní výhody pro využívání plynů jako testovacích médií jsou:

  • Citlivost
  • Rychlost průběhu testování úniků
  • Snadno dostupné (v případě vzduchu)
  • Žádné znečištění

 

Specifikace žádného úniku

Velmi často se lze setkat s názorem inženýrů, že malé části nemají žádný únik. Nicméně, je to stejné jako s určením nulové rozměrové tolerance. Takže to lze shrnout, že vše má nějaký únik – buď větší nebo menší.

Specifikace povoleného úniku a testovacích metod jsou jedny z prvních parametrů, které by se měli brát v úvahu při plánování výroby produktu. Je potřeba si položit základní otázky typu – jak velký únik dokáže poškodit výrobek? Kolik bodů je na výrobku testováno (kluby, svařence…)? Jaká je životnost produktu?

 .

Napsat komentář