Problematika těsnosti a úniků – detekce a měření

Testování těsností (netěsnosti, úniků) můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií (disciplín):

 • Detekce netěsnosti (úniku) – v níž hodnota rychlosti úniku je obecně nevyčíslitelná.
 • Měření netěsnosti (úniku) – ve kterém jsou použity techniky pro záznam rychlosti úniku.

Detekce těsností (resp netěsnosti, úniků) se dá provádět několika metodami:

 • Pozorování – Komponenty jsou naplněné stlačeným plynem a ponořené do kapaliny.
 • Chemické stopy / Barevná penetrace. Pomocí chemický látek, které jsou přidány do pracovní látky nebo nastříkány na povrch.
 • Sniffing (spektrometrická, čichací metoda). Detekce úniku pomocí plynu. Součásti a sestavy jsou vyplněny nebo je do nich vstříknut snadno identifikovatelný plyn (helium, vodík a fluorid sírový SF6), pro vytvoření tlakového rozdílu.
 • Ultrazvuková detekce. Vzhledem k tomu, že velké úniky (toky) plynů jsou hlučné, lze je nalézt pomocí ultrazvukového detektoru.

Samotné měření těsnosti se dá provádět také několika způsoby

Měření tlaku

 • Absolutní měření. Citlivost snímače je procento z plného rozsahu stupnice.
 • Diferenciální tlakové. Diferenciální snímač tlaku je umístěn mezi testovanou a referenční (vzorovou) součástku (respektive jejich objemy). Citlivost snímače nesouvisí s aktuální tlakem, ale měří ve svém vlastním rozsahu.

Nepřetržitý tok

 • Kontinuální průtok regulátorem – zahrnuje vytvoření předepsaného tlaku v produktu, který je testován a poté měření průtoku plynu, který je potřebný k udržení daného tlaku.
 • Diferenciální průtok – dochází k izolaci regulátoru tlaku a nastaví referenční množství jako zdroj tlaku.

Stopy plynu

 • Neutěsněná část – tato metoda vyžaduje, aby testovaný vzorek byl v uzavřen v těsné komoře. Testovaný prvek nebo komora je napuštěna testovacím plynem (heliem) a ztráta plynu je poté z příslušného objemu monitorována hmotnostním spektrometrem (který detektuje helium).
 • Utěsněná část – zahrnuje vystavení utěsněné součásti natlakování plynem, uzavření do testovací komory a sledování úniku plynu snímacím zařízením schopné daný plyn snímat.

 

 .

Napsat komentář