Diferenční měření – princip detekce malých netěsností

V případě měření velmi malých úniků a detekce malých netěsností během krátkého času je metoda diferenčního měření poklesu tlaku nejlepší varianta. Touto metodou je možné zaznamenat i velice malé poklesy tlaku. Tato metoda pro měření úniku se dá přirovnat k principu laboratorních vah.

Jedním z přístrojů, které dokáží detekovat malé netěsnoti, je přístroj ATEQ F 620 (nástupce modelu F 520) nebo ATEQ 5200.

Princip měření poklesu tlaku spočívá v diferenciálním měření mezi dvěma obvody. V prvním obvodu je zapojena testovaná součástka a ve druhém obvodu je zapojena referenční součástka (vzor, etalon, dobrá součástka). Oba okruhy jsou naplněny na stejný tlak a následně se porovnává úbytek tlaku mezi těmito dvěma obvody.

Princip diferenčního měření tlaku

Průběh měření měřícího cyklu

Detekce netěsností má 4 základní fáze:

  • Plnění (Fill)
  • Stabilizace (Stabilisation)
  • Test
  • Odvzdušnění (Dump)

 .

1 komentář u „Diferenční měření – princip detekce malých netěsností

  1. Pingback: Různé metody kontroly těsnosti | Měření těsnosti – tlak, průtokoměry.

Napsat komentář