Co je to netěsnost (únik)?

Netěsnost se dá specifikovat jako neplánovaná trhlina, díra, pórovitost v obalu či spojích výrobků, které při provozu obsahují různé tekutiny a plyny. Dále je nežádoucí, aby tyto média z daného výrobku těmito netěsnostmi unikala.

Při měření těsnosti může být ztráta média způsobena jediným otvorem (netěsností), řadou otvorů nebo celkovou pórovitostí.

Specifikace úniku by měla brát v úvahu nejpravděpodobnější příčinu netěsnosti – ve většině případů jednu díru

 .

Napsat komentář